<$BlogRSDUrl$>

lørdag, december 27, 2003

Myter om indien (af- og bekraeftning)

Indiansszzz are Szubordinate-he-hes of the Br.. Britischsch Empire! You don't go like a f***ng WANKER about it. You just f***ng tell them how ya wannit and they'll (*burp*) better just f***ng do it. And they will do it! (kilde: lettere påvirket brite i rød rullekravesweater på restaurant Southern Cross, Indre København fredag eftermiddag)

Falsk. Indere er ret ligeglade med briter. Og så alligevel ikke. I sidste nummer af India Times var en artikel som beskrev Prince Charles besøg til Indien. Der stod at inderne synligt var ligeglade med at prinsen var på besøg, hvilket i sig selv er modsigende eftersom artiklen i India Times fyldte ca. 1/4 side. Officielt er indere ligeglade med briterne.

Indere bliver gift ved arrangerede aegteskaber og medgift

Korrekt. Der er annoncer i soendagsaviserne, hvor der annonceres efter emner. Flere naegter at gifte sig, eller konverterer til en religion, hvor de selv kan vaelge partner.

Indien er et faaaarligt land, saa pas paa (jf. BN m.fl.)

Ikke korrekt. Det vaerste der kan ske er at man faar hugget en taske eller en pung. Lommetyve kan forekomme, men decideret roeveri er meget sjaeldent (lader til at vaere mere sjaeldent end paa Noerrebro). Kun kvinder har grund til bekymring, da det indiske syn paa vesterlandske kvinder hovedsageligt er baseret paa musikvideoer, hvor en eller anden pop-guru (hovedsageligt Michael Jackson som er ubegribeligt populaer) altid faar den lyshaarede pige indenfor de fem minutters tilnaermelser og udfordrende dans, som en musikvideo kan indeholde. Sjofle tilraab og deslige sker derfor hyppigt. Selv om roeveri er sjaeldent, er der dog flere aarsager til ikke at vifte omkring med alt for mange penge, hvoraf den vigtigste er, at det som for os er almindelige pengebeloeb (2-300 kr) kan vaere en maanedsloen for en lokal - eller mere.

Hellige koer maa vade hvor de har lyst.

Korrekt. Skulle man forgribe sig paa en HolyCow - f.eks. hvis man har levet i urimeligt lang tid uden en habil ko-skive med kartofler, floedestuvede svampe, carotter, broccoli og en fornuftig bordeaux - saa venter en rask stening* efterfulgt af hinduernes ca. 33.000 helveder. Mange af kraeene er saa vansirede, at en sproejte synes mest barmhjertigt - men givet udsigten til helvede(r) ad libitum, saa er det nok usandsynligt at nogen som helst toer goere det...

(* kommer an paa hvor man er, men her i Varanasi er man saerligt religioese, saa...)

Indere skider paa gaden og bruger ikke toiletpapir men venstre haand...

Korrekt. Specielt ude paa landet skal man lige overveje hvor man traeder. Det typiske indiske lokum er saadan naermest bare et hul i jorden med to plader til at placere sine foedder paa og en vandhane indenfor raekkevidde (vestlige lokummer findes dog de fleste steder). Ikke lige det man har lyst til som nytilkommen vesterlaending. Til gengaeld synes de at vi vesterlaendinge er vildt ulaekre fordi vi ikke vasker os (med vand) i bagdelen efter vi har ... ! "Indian style" skulle ifoelge laegevidenskaben vaere sundere og mere hygiejnisk, men jeg foretraekker den gode imperialistisk/vestlige (og for mit vedkommende gennem 30 aars test) gennemproevede porcelaenskumme med traek og slip.

Indere bader i Holy River Ganges, - samme vand som de vasker toej i, skider i, smider lig i og lader koer, boefler, geder osv benytte til "diverse".

Korrekt. Hvis man er saa heldig at befinde sig i Varanasi paa pilgrimsfaerd, saa er det god kotume at dyppe sit korpus i de hellige draaber. 100 ml Holy Ganges Water indeholder 1,5 mio colibakterier - almindeligvis saettes graensen for badevand til 1000 coli per 100 ml. Nammenam. Lig braendes i stor stil langs floden. Det som ikke kan braendes - eller det som bare er til overs (man faar den maengde braende man betaler for) - dumpes i floden. Efter sigende er det ikke unormalt at man paa baadtur bumper ind i folk. Dette skete heldigvis ikke for os. Fsva. selve kremeringen, er der flere maader det kan foregaa paa. Det fineste er at blive braendt paa sandal-trae, men det har kun de faerreste raad til. I erkendelse af at luften i Varanasi gennem mange aar er blevet stadig mere forurenet har regeringen opfoert et el-krematorie, men det bruges ikke af den simple aarsag at elvaerket ikke kan levere stroem nok... That's life. Et sjovt paradoks: Det er ikke god kotume at fotografere afbraendinger (og jeg har absolut ingen oensker om at folks sidste farvel skal besudles af en blegfed dansk-turists blitz-lys) men alligevel saelges postkort hvor der er fotograferet heeelt taet paa.

(ekstremt) daarlig vits... Ko-lig giver Co-li

Alle indere er smaa

Ikke sandt. Der findes ogsaa store drog hernede. Faktisk er ca. 50% af indere overvaegtige - og saa er der nogle af dem der skyder gevaldigt i vejret.

Flere myter vil blive tilfoejet efterhaanden.

Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?