<$BlogRSDUrl$>

fredag, november 28, 2003

Forberedelser

Fik mail fra Apple. Blev bedt om at sende en hurtig mail hvis jeg vil have fragt-information på Le iPod! Sendte en hurtig e-mail med teksten "quick e-mail". Stadig intet nyt.

Forberedelser til Indiensrejsen forløber planmæssigt. Mangler kun

- at æde én tyfus-pille mere (i morgen),
- at købe malaria piller, yoghurt piller o.a. til livet trans alpinae
- at købe nogle bøger
- at FÅ MIN #£¤$& IPOD
- at købe diverse forsyninger til danske residerende i indien (leverhaj, vingummi, øl)


Comments: Send en kommentarArhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?