<$BlogRSDUrl$>

fredag, oktober 18, 2013

GTFS for Copenhagen

A repo with gtfs for copenhagen city. It is very much in a start-up phase. Please contribute!

https://bitbucket.org/Thorbotnik/otpgtfs

(0) comments

mandag, september 23, 2013

Postgresql-historik


I andre sammenhænge har jeg kigget på historik på databasetabeller. I den version af Oracle jeg tidligere har arbejdet med, blev det gjort med nogle ret så komplekse trigger-kommandoer. I postgresql er det mere simpelt. Eksempel nedenfor...:


alter table fot.bygning add column end_date date;
update fot.bygning set start_date=now();

--drop view fot.v_bygning;
create or replace view fot.v_bygning as select ogc_fid, fot_id, bygn_type, wkb_geometry from fot.bygning where end_date is null;

create or replace rule byg_del as on delete to fot.bygning do instead nothing;

Create or replace rule v_byg_del as on delete to fot.v_bygning
do instead update fot.bygning set end_date = now() where ogc_fid = OLD.ogc_fid;

Create or replace rule v_byg_ins as on insert to fot.v_bygning
do instead insert into fot.bygning (fot_id, bygn_type,wkb_geometry, start_date) values (NEW.fot_id, NEW.bygn_type, NEW.wkb_geometry, NOW());

create or replace rule v_byg_upd as on update to fot.v_bygning
do instead (
insert into fot.bygning (fot_id, bygn_type, wkb_geometry, start_date, end_date) values (NEW.fot_id, NEW.bygn_type, NEW.wkb_geometry, NOW(), null);
update fot.bygning set end_date = NOW() where ogc_fid=OLD.ogc_fid;
);Nuvel - burde selvf. være timestamps og ikke date felter, men...

(0) comments

mandag, februar 04, 2013

Mapcatalog 

Et lille script til genopbygning af mapcatalog til brug for mapinfo-brugere, som skal tilgå en postgis database.

A small primitive script for rebuilding mapinfo.mapinfo_mapcatalog from geometry_columns in postgis. The script truncates an existing mapcatalog (as made by the accompanying MapInfo tool easy_loader) and populates with records from the standard postgis geometry_columns. Some notes:

- 19.3 is the spatial type. "3" indicates mixed geometries.
- Substitute with appropriate boundaries. 
- Projection is assumed to be the same for the entire db. It is for me anyways :-)
- Symbol... one size fits all  

In general Mapinfo seems to dislike PostGIS. It took some trial and error before getting this right. In the process of googling I found that the odbc-driver (oh yes, odbc no less) apparently should be version 7.XX and the connection ANSI even if the db is unicode. I have not found support for the spatial type. It differs from Oracle (13.3) - more info here

truncate table mapinfo.mapinfo_mapcatalog;


insert into mapinfo.mapinfo_mapcatalog (spatialtype, tablename, ownername, spatialcolumn, db_x_ll, db_y_ll, db_x_ur, db_y_ur, coordinatesystem, symbol, xcolumnname, ycolumnname, renditiontype, renditioncolumn, renditiontable,id)
select 19.3, f_table_name, f_table_schema, f_geometry_column,
712000,
6168000,
736000,
6184000,
'earth projection 8, 115, "m", 9, 0, 0.9996, 500000, 0 bounds (-7745844.29605, -9997964.94315) (8745844.29605, 9997964.94315)',
'symbol (35,0,12)  pen (1,2,0)  pen (1,2,0)  brush (2,16777215,16777215) ',
'no_column',
'no_column',
0,
(null),
(null),
oid from public.geometry_columns; 

(0) comments

fredag, marts 23, 2012

Business plan: Fjernskrivebord

Når man arbejder med windows-servere, er man ret afhængig af at kunne ... arbejde ... på dem. I praksis foregår det ved fjernskrivebordsprogrammet "mstsc" (i det offentlige, altså - i privat regi kan man med fordel benytte VNC) - man "åbner" serveren i et vindue, og bortset fra en lille værktøjsbjælke, er det som at arbejde på en hvilken som helst anden maskine. Det er funktionelt - det virker. Problemet med servere er, at der nogle gange er flere, der gerne vil arbejde på dem på samme tid. Dette lader sig også gøre, så længe "flere" ikke er mere end to.

En eller anden microsoft-exec har på et tidspunkt besluttet, at en serverinstallation af et windows-serverprodukt max kan have to fjernskrivebordsforbindelser. Flere forbindelser = mersalg. Problemet heri er, at det er alt for kompliceret - hvis overhovedet muligt - at tilkøbe flere adgange. Som resultat halter langt de fleste it-afdelinger på den begrænsning, at max. to ansatte på samme tid kan ... arbejde.

(0) comments

lørdag, februar 11, 2012

RoR

Ruby on Rails. Fantastisk!!!

Jeg fulgte denne guide, og vupti var der et blog-system på localhost. Det tog lidt googlen at få installeret en postgres driver, men nu har jeg en prototype på kombineret anvendelse af et kort-api og en rails applikation egnet til GIS-registreringer i marken på HTML5 enheder (det er testet i android og ipad).

Geografi-objekter gemmes som wkt i databasen, så det spatiale i postgis benyttes pt ikke, ligeledes udestår at få en ikke-firewall beskyttet maskine til at hoste løsningen, så den kan afprøves i praksis ude i den virkelige verden.


(0) comments

søndag, februar 05, 2012Løven åd PostGIS

I GIS-verdenen er det "hotte" for tiden opensource systemet PostGIS, som meget hurtigt er gået hen og blevet de facto standard for databaser med geografiske objekter. For det første er det gratis (en Oracle Spatial installation koster mere end 300.000 kr. og licenseres yderligere efter antallet af processorer på serveren), for det andet er det hurtigere og for det tredje medfølger flere funktioner til at arbejde på geografiske objekter - som iøvrigtl er standardiserede i forhold til opengis.org retningslinjerne. De gamle travere i branchen (Mapinfo, Geomedia Esri) kan efterhånden bruge PostGIS. Det virker og det er smukt! Jeg har længe kørt en installation på min bærbare, og selv med meget store datamængder og komplekse analyser virker det overbevisende.

Meeen ak... Efter jeg opgraderede til OSX Lion, så røg min postgis database... komplet død. Tot! Alles.... Og det er der en forklaring på.

PostGIS er en overbygning på PostgreSQL databasesystemet. Det lader til at en af Jobs' sidste handlinger inden hans alt for tidlige planetafgang var at inkludere PostgreSQL i standard OSX pakken ... til alles bedste! Dette karambolerer naturligvis med den installation jeg har haft kørende. De kompilerede installationspakker man kan hente på den sædvanlige side (http://www.kyngchaos.com/) tager ikke hånd om Lion-problematikken, og vupti, SÅ ender vi i den sædvanlige opensource lorteleg, hvor man skal til at køre forskellige scripts, editere med "vi"-editoren og fyre sindrige kommandoer i en shell. Bevares, det kan lade sig gøre, men viser blot at opensource verdenen ikke helt møder os almindelige dødelige brugere (vi hedder "noobs" i den verden).

Der er så til gengæld sket tiltag, som gør shell-installationsprocesserne en hel del nemmere. Forskellige unix/bsd programmer er "porteret" til Mac. Jeg har tidligere prøve Fink, men nu ser det ud til, at det hotte er "homebrew". Det virker til gengæld ret godt. For at installere GDAL, skrives bare "brew install gdal" - det kan vist ikke gøres nemmere (men det er stadig i en shell og ikke i et grafisk interface). Brew henter kildekoden samt andre nødvendigheder til de emner man ønsker installeret, og kompilerer det hele.

Mere info:

http://mxcl.github.com/homebrew/
http://lukeberndt.com/2011/postgres-postgis-on-osx-lion/

(0) comments

lørdag, januar 29, 2011

OoUST indekset

OPDATERET - nu med flere nye ubegribeligt store tal

OoUST-indekset er et akronym for ”Oversigt over Ubegribeligt Store Tal” udviklet gennem den senere tids søvnløse nætter. Behovet udsprang i den endeløse sekvens af number-dropping man som almindelig dansker udsættes for. Eksempel…
Politiker A: ”Altså, som Politiker B udmærket ved, er udgifterne til blabla nu steget til mere end XX mia kr.”

Det har aldrig været meningen at nogen skulle kunne begribe det Ubegribeligt Store Tal (UST) som politikeren hiver ud af røven, så derfor står forargelsen (eller anden ønsket følelse) tilbage som et uomtvisteligt faktum. UST’ere er særligt fine og virker ekstra veldokumenterede hvis der er decimal på, f.eks. virker 21,7 mia mere troværdigt end bare ca. 20.

Hvor om alting er, kan XX være et vilkårligt stort tal og ingen har nogen fornemmelse for størrelsen… indtil nu!
Link til råbillede: klik


Interessante observationer:

- Udgiften til krigen i Afghanistan (forsvarsbudget ikke iregnet) er mindre end udgiften til en motorvej mellem Herning og Holstebro.

- Vi giver mere i u-landsbistand end politiet koster (sådan DK!)

- Vi skal afskaffe efterlønnen tre gange før vi har dækket vores statsunderskud

Disclaimer – tallene er googlede, men da de i sagens natur er ubegribeligt store, gør det ikke det store om der er en fejl på et par hundrede millioner. Kom gerne med flere UST og jeg vil tilføje dem hvis jeg finder dem ubegribelige nok.

(0) comments


Arhremmm!!!
Al information på denne side bør betragtes som uvederstyggeligt uvederhæftig, usammenhængende og evt. usand, og er ikke et udtryk for nogen form for intelligent tankevirksomhed. Så er der ikke sagt for meget! Men heller ikke for lidt! En primærkilde for nære bekendtskaber og andre sære væsener... Og så er den gratis.
Hvis der er tekst på denne side, som du finder anstødende/fornærmende/copyright-forstyrrende, hvis du mener dig udsat for et uberettiget personangreb eller på anden måde har fået anledning til at sende en e-mæjl, så skriv til Le Thor


Bunden er noget!!!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?